Bereken wat je studieschuld voor jou betekent.

David Kamp - 23 januari 2015

De kogel is door de kerk. Het leenstelsel voor studenten komt er dan nu toch echt. Studenten in het hoger onderwijs die in september 2015 beginnen met studeren ontvangen geen basisbeurs meer. Om een studie te kunnen bekostigen kan er vanaf dat moment geleend worden bij de Dienst Uitvoering Onderwjs (DUO).

Concreet houdt deze ontwikkeling in dat je moet gaan lenen om je studie én levensonderhoud te kunnen bekostigen, tenzij je bijvoorbeeld vermogende ouders hebt die dit voor je willen betalen. Leen je bij DUO, dan bouw je gedurende je studie een studieschuld op. Na het afronden van je studie moet je deze studieschuld terug gaan betalen. Of je moet terugbetalen (en hoeveel je moet betalen) is mede afhankelijk van een aantal factoren die je kunt lezen op de site van DUO.

Op basis van berekeningen van het CPB is de verwachting dat de gemiddelde studieschuld straks 21 tot 24 duizend euro zal bedragen. Deze schuld moet je dan in maximaal 35 jaar terugbetalen. Over dat geleende geld moet je rente betalen. Deze rente is een stuk lager dan bij een hypotheek of ‘gewone’ leningen, maar is afhankelijk van hoe het gaat met onze economie, waardoor deze in de toekomst kan stijgen of dalen. Het jaar waarin je voor het laatst een beurs of lening ontving bepaalt je rentepercentage. Deze rente ligt vervolgens voor 5 jaar vast en wordt elke 5 jaar opnieuw bepaald. Een overzicht van de rentepercentages vind je hieronder.

 

Laatste jaar studiefinanciering

Begin rentevaste periode

Eind rentevaste periode

Rentepercentage

2014

01-01-15

31-12-19

0,12%

2013

01-01-14

31-12-18

0,81%

2012

01-01-13

31-12-17

0,60%

2011

01-01-12

31-12-16

1,39%

2010

01-01-11

31-12-15

1,50%

2009

01-01-15

31-12-19

0,12%

*NB de rentepercentages hierboven zijn voor een studieschuld die nog binnen 15 jaar moet worden terugbetaald.

 

Zelf berekenen

Wil je weten hoeveel je straks ongeveer maandelijks moet gaan terugbetalen of hoe jij de terugbetaaltijd kan verkorten door maandelijks meer terug te betalen, gebruik dan onderstaande spreadsheet.

 

Bereken hoe lang of hoeveel jij straks moet terugbetalen


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Geld lenen? Geldshop maakt het waar!