Belangrijkste resultaten Self-Assessment onderzoek AFM

Elke WIllemsen - 07 januari 2014

Dit jaar hebben in totaal 7.464 financiële dienstverleners (96% van alle vergunninghouders) het jaarlijkse Self-Assessment onderzoek van de AFM op tijd ingevuld. Met het onderzoek wordt een beeld geschept in hoeverre bedrijven binnen de financiële markt aan de wet- en regelgeving voldoen. Dit jaar zijn de resultaten voor het eerst openbaar.

Ieder jaar worden instellingen middels het SA-onderzoek gevraagd naar een aantal onderwerpen, zoals de omzet van de onderneming, het personeel, de verschillende wijzen van beloning, het aantal starters en stoppers in 2013, de gemiddelde duur en kosten van hypotheekadvies en het aantal partijen dat nazorg- of serviceabonnementen aanbiedt.   

Met de uitslagen van alle ingevulde vragenlijsten kan de AFM haar taak als toezichthouder vervullen door te zien welke bedrijven of onderwerpen eventueel meer aandacht van de AFM nodig hebben. Ook benadrukt de AFM dat ondernemingen via het onderzoek zelf kunnen beoordelen of ze wel aan de verschillende regels voldoen en kunnen ze zichzelf vergelijken met andere instellingen. Bovendien is het voor financiële dienstverleners fijn dat de gegevens openbaar zijn, om zo te zien hoe de concurrentie het doet.  

Belangrijkste Resultaten

Omzet en personeel

De meeste financiële dienstverleners hadden een bruto-omzet tot € 150.000 in 2012. Deze omzet werd veelal behaald door kantoren met 1 of 2 medewerkers. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe vakbekwaamheidsregels voor de medewerkers van financiële dienstverleners. De meeste ondernemingen geven aan dat er naar aanleiding van deze nieuwe regels geen veranderingen worden doorgevoerd in hun dienstverlening.

Beloning

Het overgrote deel van de bemiddelaars werd in 2012 beloond door middel van provisie voor de producten levensverzekeringen, schadeverzekeringen en pensioenverzekeringen. Voor hypothecair krediet worden bemiddelaars en adviseurs voornamelijk beloond op basis van een vast verrichtingentarief, dat ongeveer €2.000 bedraagt. Een hypotheekadviseur is gemiddeld 17 uur bezig met een advies.

Dienstverlening

2.596 financiële dienstverleners bieden hun klanten de mogelijkheid aan om een serviceabonnement af te sluiten. 1.599 financiële dienstverleners bieden hun klanten de mogelijkheid aan om via de website zelf een financieel product af te sluiten. Deze mogelijkheid wordt vooral aangeboden voor consumptief krediet, eenvoudige schadeverzekeringen en bancaire producten. Weinig klanten maken daadwerkelijk gebruik van deze optie. Echter bij Geldshop kiest het merendeel van de klanten voor online dienstverlening.

Makkelijkere lijst

Vorige jaren was er nogal wat kritiek op de vragenlijst. Zo zouden de vragen moeilijk zijn en de instellingen niet genoeg tijd krijgen om de vragen op tijd in te kunnen leveren. Dit jaar is er  bij de ontwikkeling daarom gesproken met adviseurs en bemiddelaars om de grootste hekelpunten weg te werken. Zo kregen dienstverleners in plaats van 4, nu 6 weken de tijd. Aan het aantal participanten te zien dit jaar heeft het zijn vruchten afgeworpen: tijdens het onderzoek tussen september/oktober 2013 waren er 7.775 financiële dienstverleners met een vergunning in Nederland, waarvan 96% de tijd nam aan het onderzoek mee te werken. Ruim tweeduizend instellingen gaven aan dat de vragenlijst makkelijker was in te vullen dan voorheen.


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Geld lenen? Geldshop maakt het waar!