Bankwezen wil verplichte BKR-registratie studieschuld

Elke Willemsen - 05 november 2014

Als het aan de bankenwereld ligt, wordt het registreren van een studieschuld bij het BKR verplicht in een nieuwe wet. Dit komt omdat de financieringsinstellingen en het NIBUD bang zijn dat studenten anders onverantwoord zullen gaan lenen.

Een verplichte registratie van een studieschuld heeft grote gevolgen voor ex-, -huidige en toekomstige studenten. Door het nieuwe leenstelsel zullen duizenden aankomende studenten in de nabije toekomst te maken krijgen met hogere- en langer lopende studieschulden. De basisbeurs verdwijnt, en het studievoorschot verschijnt in de plaats. Dit voorschot is een lening voor studenten in het hoger onderwijs die ze afsluiten bij de overheid. Voorheen was dit maandelijks bedrag een gift, vanaf 1 september 2015 niet meer. Hierdoor zit de gemiddelde student straks opgezadeld met een schuld van 30.000 euro (nu is dat nog 15.000).  

BKR register

Deze schuld wordt momenteel nog niet verplicht opgenomen in het BKR-register. Dit register is speciaal in het leven geroepen om de schulden van consumenten bij te houden om overcreditering bij leningen of hypotheken te voorkomen – en dus te voorkomen dat consumenten meer lenen dan ze aankunnen. Zo registreert het BKR alle openstaande leningen, en kunnen banken en kredietverstrekkers deze gegevens opvragen om een kredietaanvraag te toetsen. Dit moet de risico’s op schulden voor zowel de consument als de bank verlagen.  

Verplichte registratie

Destijds is in 1986 besloten dat studieschulden niet verplicht geregistreerd hoeven te worden. Met de komst van het nieuwe leenstelsel voor studenten, zijn banken en kredietverstrekkers nu bang dat de studieschulden te groot worden. Hierdoor zo het verschaffen van een lening of hypotheek onverantwoord worden, omdat de daadwerkelijke maandelijkse lasten van (ex)studenten eigenlijk hoger liggen. De financiële wereld wil daarom graag een verplichting van de BKR-registratie van studieschulden zien.    

Dat betekent dat de studieschuld van (ex)studenten mee zou moeten tellen bij de aanvraag van een lening, of hypotheek. Doordat de openstaande schulden onder de BKR-registratie nu hoger zijn, wordt het leenbedrag direct een stuk lager. Hierdoor zullen duizenden (ex)studenten niet meer in aanmerking komen voor bijvoorbeeld het kopen van een huis.  

 

Reacties

Op 8 oktober 2014 vond een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het studievoorschot. Tijdens deze zitting gaf het NIBUD aan de verplichte registratie te steunen. Ook Chris Buijink, de voormalige secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, geeft aan niet veel vertrouwen te hebben in het nieuwe studievoorschot.

Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wil echter niets weten van het voorstel. Zij gaf al eerder aan dat een studielening niet moet worden gezien als consumptieve lening, maar als een ‘investeringskrediet met sociale voorwaarden’. Een verplichte BKR-registratie zou niet nodig zijn, omdat de banken over voldoende mogelijkheden zou beschikken om tot een verantwoorde kredietbeoordeling te komen. De VVD en de PvdA gaven destijds hetzelfde aan.    


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Chat bezet