AFM: ‘Zelf beslissen over je pensioenopbouw’

Elke WIllemsen - 20 januari 2015

Discussies over het toekomstige pensioenstelsel zijn momenteel in al zijn hevigheid gaande. Het huidige stelsel is gevoelig voor schommelingen op de financiële markten en door de vergrijzing nemen pensioenkosten elk jaar toe. Om ervoor te zorgen dat het pensioenstelsel aantrekkelijk blijft voor toekomstige generaties, past de overheid de regels voor pensioenfondsen en pensioenopbouw aan.

undefinedHet afgelopen half jaar heeft Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken onder de nom van het pensioendebat door het hele land bijeenkomsten bijgewoond, waar men kon meedenken over de toekomst van het pensioenstelsel. Door de vergrijzing, toename van het aantal zzp’ers en diverse wetswijzingen loopt het huidige stelsel achter en zal in de toekomstig niet meer aantrekkelijk zijn voor de opkomende generaties. Afgelopen maandag was de afsluiting van het pensioendebat, maar een conclusie laat nog op zich wachten. Eind januari worden de adviezen bij elkaar gebracht.

De daadwerkelijke hervorming, of lancering van een compleet nieuw pensioenstelsel, zal overigens nog veel langer duren – tot wellicht wel 10 jaar. Dit brengt veel
kritiek met zich mee, omdat het huidige stelsel volgens velen nu al achterhaald is. Ondertussen hebben diverse organisaties al hun adviezen geuit, waaronder de Sociaal Economische Raad (SER) en de AFM.

 

SER

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft deze week bekend gemaakt niet met één advies te komen, maar met verschillende scenario’s. De reden hiervoor is dat de SER aangeeft dat er niet genoeg tijd is om het eens te kunnen worden over de hervormingen van het pensioenstelsel. Dit terwijl de SER het belangrijkste adviesorgaan van de regering is als gaat om sociaaleconomische zaken. Daarom zullen de scenario’s voorzien worden van plus- en minpunten.

Het advies van de SER wordt deze maand nog verwacht. 

 

AFM

De AFM bepleit in een hun pensioenvisie ‘keuzes waar het kan, verplichtingen waar verstandig’, en vindt dat werknemers zelf moeten kunnen kiezen om minder pensioenpremie in te leggen als ze dat willen. In het huidige pensioenstelsel zijn de keuzemogelijkheden relatief beperkt. De AFM is voorstander van de introductie van meer keuzemogelijkheden voor de deelnemer. Volgens de toezichthouder doet de huidige inflexibiliteit van de premie geen recht aan de verschillen tussen mensen, omdat iedereen een andere behoefte kan hebben. Hierbij is het wel belangrijk dat het stelsel beter wordt uitgelegd en transparanter en efficiënter wordt.

Hierbij moet er dan wel rekening worden gehouden met kennis over het gedrag van consumenten, omdat onderzoek uitwijst dat men van nature gericht is op de korte termijn en het moeilijk vind om toekomstige risico’s te begrijpen. Daarom pleit de AFM dat iedereen met een arbeidsinkomen verplicht wordt gesteld om een (minimum) aanvullend pensioen op te bouwen. De verdere hoogte van de premie mogen de consumenten vervolgens zelf bepalen volgens de toezichthouder, en worden geholpen bij hun keuze doormiddel van een standaardoptie. Meer keuze bij het vaststellen van het individuele beleggingsbeleid vindt de AFM onverstandig.

Het standpunt van de AFM is opmerkelijk, want nog niet eerder heeft een grote partij als de AFM op deze wijze de premie-inleg ter discussie gesteld.


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Geld lenen? Geldshop maakt het waar!