45-plusser vaker in de schuldsanering

Elke Willemsen - 25 maart 2015

Steeds vaker komen mensen van 45 jaar of ouder terecht in de schuldsanering. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben veel mensen het in deze leeftijdsgroep moeilijk vanwege (langdurige) werkloosheid. Hierdoor wordt de toevlucht tot de saneringsregeling steeds vaker noodgedwongen opgezocht.

In totaal gingen vorig jaar 12.300 particulieren en zelfstandig ondernemers de schuldsanering in, wat 1 procent minder is een jaar eerder. Dit is het derde jaar op rij dat het totaal aantal toelatingen terugloopt. Deze daling heeft te maken met de strengere toelatingseisen voor het saneringsproject, de komst van alternatieve oplossingen en met economische factoren. Van alle mensen met een nieuwe sanering was 29 procent, goed voor 3500 personen, tussen de 45 en 55 jaar. In 2002 was dit nog 19 procent. Het aandeel 55 tot 65 jarigen in de schuldsanering is veel kleiner, maar verdubbelde wel sinds 2002 van 7 naar 14 procent vorig jaar. Door de vergrijzing vallen er meer mensen in de oudere leeftijdscategorieën.

Op dit moment doorlopen er zo’n 39.000 personen een schuldsaneringstraject, wat een afname van 2 procent is in vergelijking met 2013. In 2014 hebben in totaal ruim 13.000 mensen het traject afgerond, hierbij eindigden vier van de vijf schuldsaneringen met een schone lei.

 

Schulden

In de schuldsanering kom je niet zomaar. Het kan iedereen wel overkomen dat je een keer ineens krap bij kas zit en het niet lukt om de maandelijkse aflossing te betalen. Maar wat als je werkgever je ineens ontslaat? Of als je in de ziektewet komt? Wat gebeurt er als er ineens elke maand verzuimd wordt om aan betalingsverplichtingen te voldoen?

Mensen die zich in een problematische schuldensituatie bevinden, kunnen de hulp inroepen van een schuldhulpverlener. Dit kan bijvoorbeeld bij een van de Gemeentelijke Kredietbanken (GKB’s), de Sociale Dienst van de gemeente of bij een particuliere schuldhulpverleningsorganisatie. In overleg wordt er vervolgens gekeken of er een oplossing kan worden gevonden voor jouw schuldprobleem. Dit traject wordt een minnelijk traject genoemd. Om uiteindelijk voor een schuldsaneringstraject in aanmerking te kunnen komen, moet eerst het minnelijk traject zijn doorlopen.

 

Schuldsanering

Is er toch geen oplossing gevonden? Dan kun je een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Dit is onderdeel van de faillissementswet, en alles behalve een pretje. Zo dien je eerst failliet te worden verklaard via de rechter en vervolgens een verzoek in te dienen bij de rechtbank. Deze kijkt hoe je schulden zijn ontstaan en of een minnelijke schuldregeling echt onmogelijk is. Indien de schuldsanering wordt goedgekeurd ga je een traject van gemiddeld 5 jaar in, waarna wordt bepaald of de schuld wordt kwijtgescholden of niet.

 

Risico’s afdekken

In de schuldsanering zitten is een pittig traject. Vaak komt het beheer van je inkomen te liggen bij de hulporganisatie en heb je maandelijks een klein bedrag aan leefgeld waar je het mee moet doen. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan dit bijvoorbeeld slechts vijftig euro per week zijn.

Om te voorkomen dat het zover komt, zijn er verschillende mogelijkheden om de risico’s op schulden af te dekken. Zo is een goede voorbereiding het halve werk. De meeste mensen die in een schuldsanering terecht komen, komen dit door onvoorziene gebeurtenissen zoals werkloosheid, een echtscheiding of overlijden.

Indien je een lening hebt of aanvraagt is het verstandig om gedurende de looptijd een goede budgetbeheersing te hebben. Weet hoeveel je elke maand uitgeeft en reken altijd een buffer in. Denk na over de voor- en nadelen en ook is het overwegen van een kredietbeschermer altijd aan te raden.

Lees hier meer informatie over het belang van kredietbeschermers.

 


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Geld lenen? Geldshop maakt het waar!