Actueel

Nationaal Bespaaronderzoek 2017

29 juni 2017

Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft onderzoek gedaan naar hoe Nederlandse huishoudens, in een aantrekkende economie, besparen op kostenposten in het dagelijks leven. Het onderzoek, waarbij 1.156 Nederlanders werden ondervraagd, bracht een aantal nieuwe inzichten aan het licht. Lees verder

Gewenst leenbedrag voor verbouwingen fors gestegen in 2017

29 mei 2017

Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel verbouwingen. De data van 21.688 leningaanvragen in de eerste vier maanden van 2017 en de eerste vier maanden van 2016 werd hierbij vergeleken. De meest opvallende bevindingen worden in dit rapport weergegeven. Lees verder

Achtergronden bij lenen

19 april 2017

Geldshop heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de achtergronden bij het lenen van geld. De resultaten geven goed inzicht in het leengedrag van consumenten. In het onderzoek van de bemiddelaar en adviseur in consumptief krediet is gevraagd waarom Nederlanders lenen, voor welk doel, en op welke manier tegen lenen wordt aangekeken vanuit een sociaal perspectief. Lees verder

CEO Geldshop (Groep) gekozen in AM top 50 Powervrouwen

13 maart 2017

Madiha Leuven-Mouchtak, CEO van Geldshop (Groep), waaronder o.a. ook Acadium Bastion valt, staat in de AM Top 50 Powervrouwen 2017. Zij is voor de eerste keer in de lijst opgenomen en staat op plaats 32. Lees verder

Studieschuld BKR registreren? Wat zeggen de politieke partijen?

09 maart 2017

Met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht, deed Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, bureauonderzoek naar de standpunten van politieke partijen omtrent studielening gerelateerde zaken. Recentelijk heeft het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg), de landelijke belangenbehartiger van studenten uit Nederland, gecommuniceerd dat de totale studieschuld 17,9 miljard bedraagt. Hiermee is het nog belangrijker wat de partijen willen met het leenstelsel. Lees verder


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Chat bezet