Let op! Geld lenen kost geld

Over Geldshop

Over Geldshop

Geldshop.nl B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder
vergunningnummer: 12004993.

Registratienummer KvK: 10.04.13.84

Met onze vergunning mogen wij bemiddelen en/of adviseren in:

  • Consumptief krediet
  • Hypothecair krediet
  • Levensverzekeringen
  • Schadeverzekeringen & Kredietberschermers
  • Deelnemingsrechten in Beleggingsinstellingen

Geldshop.nl B.V. voert alleen activiteiten uit op het gebied van consumptief krediet, levens- en schadeverzekeringen. Wij bemiddelen noch adviseren in hypotheken en beleggingen.

Geldshop.nl Verzekeringen
Naast haar kernactiviteit, bemiddeling op het gebied van consumptief krediet, biedt Geldshop.nl Verzekeringen


Geldshop lenen

Bemiddelen

Een bemiddelaar is een tussenpersoon wiens werkzaamheden er op gericht zijn om overeenkomsten inzake financiële producten tot stand te brengen tussen consumenten en aanbieders.

Advisering
Afsluiten van een financieel product moet zorgvuldig gebeuren. Het gaat over veel geld en het is een overeenkomst voor langere tijd. Het is van groot belang dat u zich zo goed mogelijk laat informeren over de mogelijkheden. Zo kiest u uiteindelijk weloverwogen voor een financieel product, dat niet alleen nu, maar ook in de toekomst bij uw persoonlijke situatie past. Het is onder meer onze taak om u bij deze keuze behulpzaam te zijn. U heeft echter zelf de keuze om u te laten bijstaan door een adviseur. Het advies dat in dat geval wordt uitgebracht is op grond van een objectieve analyse.

Onze dienstverlening bij het afsluiten van een financieel product: Execution only of advies

Advies
Bij het afsluiten van een financieel product is grote zorgvuldigheid geboden. Immers, het gaat over het algemeen over veel geld en over een beslissing voor langere tijd. Daarom is het van groot belang dat u zo goed mogelijk wordt geïnformeerd over de diverse mogelijkheden, zodat u uiteindelijk een weloverwogen keuze kunt maken voor het financiële product dat niet alleen nu, maar ook in de toekomst bij u en uw situatie past. Het is onder meer onze taak om u bij deze keuze behulpzaam te zijn.

Execution only
Bij Geldshop.nl kunt u kiezen voor bemiddeling zonder voorafgaand of tussentijds advies ("execution only"). Uitgangspunt van deze vorm van dienstverlening is dat onze activiteiten zich dan beperken tot het bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen u en de met ons samenwerkende aanbieders, van een door u zelfstandig gekozen financieel product. Voor het afsluiten van een financieel product op basis van "execution only" dient u een "execution only-verklaring" te ondertekenen. Hierin verklaart u dat u op eigen initiatief en op eigen afweging de keuze voor een financieel product heeft gemaakt. Deze verklaring ontvangt u tegelijkertijd met de offerte.

Let op! Het afsluiten van een financieel product op basis van "execution only" is uitsluitend geschikt voor consumenten die over voldoende kennis en ervaring beschikken om zelfstandig een financieel product uit te kunnen kiezen. Indien u niet over deze kennis en ervaring beschikt, neem dan telefonisch contact met ons op. In dat geval kan een eventuele afspraak met een adviseur uitkomst bieden.

Indien u kiest voor "execution only", dan kiest u ook voor "verkoop op afstand", dat wil zeggen dat gedurende het proces uitsluitend gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand. Dan gaat het om: telefoon, e-mail, fax, internet, etc. Bij "verkoop op afstand" is wettelijk bepaald dat u als consument het recht heeft om de overeenkomst(en), tot 14 dagen na het afsluiten, te annuleren. Indien het een levensverzekeringsovereenkomst betreft, dan kunt u zelfs tot 30 dagen na ontvangst van de polis annuleren.

Wat doen wij voor u in het kader van execution only?
Wij informeren u over Geldshop.nl en haar dienstverlening.Wij attenderen u op de mogelijkheden om kennis te nemen van relevante productinformatie zoals het ESIC-document (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet).Wij registreren uw persoonlijke gegevens en uw keuze van het gewenste product.Wij vragen (een) offerte(s) voor u op en als alles naar wens is kunt u de offerte(s) ondertekenen.Wij handelen alle relevante acceptatie- en administratieprocessen voor u af.Ook nadat u via onze bemiddeling een financieel product heeft afgesloten, zijn wij u graag van dienst.

Onze relatie met banken en verzekeringsmaatschappijen
Voor het afsluiten van kredieten en verzekeringen werkt Geldshop.nl samen met een beperkt aantal zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (banken en verzekeringsmaatschappijen). Op basis van de aanbiedingen van de financiële instellingen komen wij met een voor u passend advies. Indien u kiest voor het adviesvrije traject (execution only), komen wij met de mogelijkheden. Wij zijn volledig vrij in onze bemiddeling en hebben geen enkele contractuele verplichting om voor u te bemiddelen bij de financiële producten van bepaalde banken of verzekeraars. Mogelijk hebben andere aanbieders ook producten die geschikt voor u zijn. Naar deze informatie moet u zelf op zoek gaan.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.


Geldshop.nl Verzekeringen
Naast haar kernactiviteit, bemiddeling op het gebied van consumptief krediet, biedt Geldshop.nl Verzekeringen nu ook de mogelijkheid om online schadeverzekeringen af te sluiten. Deze verzekeringen zijn samen met Intrasurance ontwikkeld, waarbij prijs/kwaliteit-verhouding centraal staat. Kortom goede verzekeringen tegen een aantrekkelijk tarief.

Samenwerking met Intrasurance
Onze verzekeringen zijn ontwikkeld samen met Intrasurance. Intrasurance is een geregistreerd volmachtbedrijf die handelt voor een aantal grote en gerenommeerde verzekeraars en biedt consumenten via partners, zoals Geldshop.nl, de mogelijkheid om online hun verzekering af te sluiten en te beheren. Kortom, u sluit uw verzekering via Geldshop af bij een verzekeraar, Intrasurance is de organisatie die administratieve processen afhandelt zoals het accepteren van uw verzekering, het afhandelen van schade en het incasseren van de verzekeringspremie.

Verzekeraars
Wanneer u een verzekering via Geldshop.nl Verzekeringen afsluit dan wordt uw verzekering onder gebracht bij een betrouwbare en gerenommeerde verzekeraar waaronder Nationale Nederlanden, Aegon, Delta Lloyd en ASR. Deze verzekeraar verschilt per type verzekering. Ondanks het feit dat uw verzekering wordt ondergebracht bij een verzekeraar, zullen zaken zoals het wijzigen van uw persoonlijke gegevens of dekking of het melden van schade afgehandeld worden door Intrasurance. Gebruik hiervoor het contactformulier of log in op uw persoonlijke verzekeringsdossier om alles omtrent uw verzekering online te regelen.

Vragen
Indien u voorafgaand het afsluiten van uw verzekering of gedurende de looptijd vragen of verzoeken heeft, dan kunt u gebruik maken van het persoonlijk verzekeringsdossier.

Lenen

Een vrijblijvende gratis offerte aanvragen
offerte aanvragen

Aangesloten bij de OvFD

Geldshop.nl is aangesloten bij de OvFD (Organisatie van Financiële Dienstverleners)
Organisatie van Financiële Dienstverleners

Bel mij terug

070 711 50 50
Chat offline
Onderwerpen | Affiliate | Disclaimer & Privacy | Copyright Geldshop.nl - Alle rechten voorbehouden 2013